Artwork > Bite

Lift Through
Lift Through
Photo collage
20" x 16 1/4"
2014