~ Artwork ~ > Bite |2014 -2016

Lift Through
Lift Through
Photo collage
20" x 16 1/4"
2014