Artwork > 2014 - 2018

Angela Lopez
Lift Through
Angela Lopez
Lift Through
Photo collage
20" x 16 1/4"
2014